کارهای تحقیقاتی


 

نگاشته شده در تاریخ:1392/1/26 تعداد مشاهده: 2346


 کارگروه های مطالعاتی که محققین می تواند در آنها به منظور چاپ مقاله شرکت نمایند

 

کارگروه سازه :

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم مبتنی بر اجتماع

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم رقابت استعماری

حوزه های مطالعاتی : سازه های بتنی ، سازه های فولادی ، تحلیل های دینامیکی غیر خطی ، تغییرمکان سازه ها ، شاخصهای خسارت در سازه ها

 

کارگروه تکنولوژی مصالح :

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم مبتنی بر اجتماع

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم رقابت استعماری

حوزه های مطالعاتی : مقاومت فشاری بتن ، FRP ، شاتکریت

 

کارگروه هیدرولوژی و مدیریت منابع آب :

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم مبتنی بر اجتماع

شبکه های عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم رقابت استعماری

حوزه های مطالعاتی : روندیابی سیلاب ، رسوب ، مهندسی رودخانه

 

کارگروه موجک ضربه ای :

حوزه های مطالعاتی : مهندسی سازه ، زلزله ، رودخانه

 

 
نویسنده : مهدی نیکو

تمامی حقوق این سایت متعلق به مهدی نیکو می باشد.
طراحی توسط شرکت فن آوران جهان نما