دانلود فایل


برای دریافت فایل مورد نظر بر روی گزینه دریافت فایل کلیلک نمایید.

شش قاب بتنی در نرم افزار آیدارک با تمامی کدهای مربوطه
تعداد دریافت: 773

 

شش قاب بتنی در نرم افزار آیدارک با تمامی کدهای مربوطه

 

قاب بتنی خمشی 4 طبقه در 4 دهانه

قاب بتنی خمشی 8 طبقه در 4 دهانه

قاب بتنی خمشی 12 طبقه در 4 دهانه

قاب بتنی با دیوار برشی 4 طبقه در 4 دهانه

قاب بتنی با دیوار برشی 8 طبقه در 4 دهانه

قاب بتنی با دیوار برشی 12 طبقه در 4 دهانه

 

لطفا در صورت استفاده از کدها از مقالات زیر در قسمت مراجع مقاله خود استفاده نمایید و این مقالات را اضافه نمایید.

 

Nikoo, M., Hadzima-Nyarko, M., Khademi, F., & Mohasseb, S. (2017, july 25). Estimation of fundamental period of reinforced concrete shear wall buildings using self organization feature map. Structural Engineering & Mechanics, 63(2), 237-249. doi:10.12989/sem.2017.63.2.237

 

Nikoo, M., Sadowski, L., Khademi, F., & Nikoo, M. (2017, May 15). Determination of Damage in Reinforced Concrete Frames with Shear Walls Using Self-Organizing Feature Map. Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2017, 10. doi:10.1155/2017/3508189

 

Nikoo, M., Zarfam, P., & Nikoo, M. (2012). Determining Displacement in Concrete Reinforcement Building with using Evolutionary Artificial Neural Networks. World Applied Sciences Journal, 16(12), 1699-1708


(دریافت فایل - Download )
توضیحات مربوط به یک قاب دو بعدی در نرم افزار IDARC
تعداد دریافت: 847

 

تمامی توضیحات مربوط به مدل قاب بتنی خمشی در IDARC به پیوست می باشد.

 

همچنین در زیر مدل کامل یک قاب دو بعدی در نرم افزار IDARC را دانلود نمایید .

لطفا در صورت استفاده از کدها از مقالات زیر در قسمت مراجع مقاله خود استفاده نمایید و این مقالات را اضافه نمایید.

 

Khademi, F., Akbari, M., & Nikoo, M. (2017, July 14). Displacement Determination of Concrete Reinforcement Building using Data-Driven models. International Journal of Sustainable Built Environment, 10. doi:10.1016/j.ijsbe.2017.07.002

 

Nikoo, M., & Zarfam, P. (2012). Determining Confidence for Evaluation of Vulnerability In Reinforced Concrete Frames with Shear Wall. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(7), 6605-6614.

 

Nikoo, M., Hadzima-Nyarko, M., Khademi, F., & Mohasseb, S. (2017, july 25). Estimation of fundamental period of reinforced concrete shear wall buildings using self organization feature map. Structural Engineering & Mechanics, 63(2), 237-249. doi:10.12989/sem.2017.63.2.237

 

Nikoo, M., Sadowski, L., Khademi, F., & Nikoo, M. (2017, May 15). Determination of Damage in Reinforced Concrete Frames with Shear Walls Using Self-Organizing Feature Map. Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2017, 10. doi:10.1155/2017/3508189

 

Nikoo, M., Zarfam, P., & Nikoo, M. (2012). Determining Displacement in Concrete Reinforcement Building with using Evolutionary Artificial Neural Networks. World Applied Sciences Journal, 16(12), 1699-1708.


(دریافت فایل - Download )
مدل کامل یک قاب دو بعدی در نرم افزار IDARC
تعداد دریافت: 711

با توجه به تقاضای اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان گرامی در خصوص مدل کامل یک قاب دو بعدی در نرم افزار IDARC ، یک قاب خمشی بتنی 8 طبقه به پیوست می باشد.

 

لطفا در صورت استفاده از کدها از مقالات زیر در قسمت مراجع مقاله خود استفاده نمایید و این مقالات را اضافه نمایید.

 

Khademi, F., Akbari, M., & Nikoo, M. (2017, July 14). Displacement Determination of Concrete Reinforcement Building using Data-Driven models. International Journal of Sustainable Built Environment, 10. doi:10.1016/j.ijsbe.2017.07.002

 

Nikoo, M., & Zarfam, P. (2012). Determining Confidence for Evaluation of Vulnerability In Reinforced Concrete Frames with Shear Wall. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(7), 6605-6614.

 

Nikoo, M., Hadzima-Nyarko, M., Khademi, F., & Mohasseb, S. (2017, july 25). Estimation of fundamental period of reinforced concrete shear wall buildings using self organization feature map. Structural Engineering & Mechanics, 63(2), 237-249. doi:10.12989/sem.2017.63.2.237

 

Nikoo, M., Sadowski, L., Khademi, F., & Nikoo, M. (2017, May 15). Determination of Damage in Reinforced Concrete Frames with Shear Walls Using Self-Organizing Feature Map. Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2017, 10. doi:10.1155/2017/3508189

 

Nikoo, M., Zarfam, P., & Nikoo, M. (2012). Determining Displacement in Concrete Reinforcement Building with using Evolutionary Artificial Neural Networks. World Applied Sciences Journal, 16(12), 1699-1708


(دریافت فایل - Download )
پلان پروژه پایانی درس "رسم فنی و نقشه کشی ساختمان" دانشجویان عمران جهاد دانشگاهی خوزستان : مدرس آقای مهندس مهدی نیکو
تعداد دریافت: 1406

تاریخ تحویل پروژه پایانی : روز پنج شنبه مورخ 95/03/20 ساعت 11-10

 

بعد از دریافت فایل مربوطه موارد زیر را انجام دهند.

ترسیم پلان ستون گذاری

ترسیم پلان تیر ریزی

ترسیم نمای ساختمان در صورتی ساختمان پنج طبقه بر روی پارکینگ باشد.

تمای نقشه ها با مداد یا اتود ترسیم گردد.

مقیاس تمامی نقشه ها 1/100 باشد.

تمامی نقشه ها بر روی کاغذ A3 ترسیم گردد.

 


(دریافت فایل - Download )
پلان پروژه پایانی درس "نقشه کشی ساختمان های بتنی" دانشجویان آموزشکده سما اهواز واحد برادران : مدرس آقای مهندس مهدی نیکو
تعداد دریافت: 1539

تاریخ تحویل پروژه پایانی درس نقشه کشی ساختمان های بتنی : 95/02/31 ساعت 11-10

 

بعد از دریافت فایل مربوطه موارد زیر را انجام دهند.

ترسیم پلان ستون گذاری

ترسیم پلان تیر ریزی

ترسیم نمای ساختمان در صورتی ساختمان پنج طبقه بر روی پارکینگ باشد.

تمای نقشه ها با مداد یا اتود ترسیم گردد.

مقیاس تمامی نقشه ها 1/100 باشد.

تمامی نقشه ها بر روی کاغذ A3 ترسیم گردد.

 


(دریافت فایل - Download )
پلان پروژه پایانی درس "ترسیم فنی" دانشجویان آموزشکده سما اهواز واحد برادران : مدرس آقای مهندس مهدی نیکو
تعداد دریافت: 1131

تاریخ تحویل پروژه پایانی درس ترسیم فنی : 95/02/31 ساعت 10-9

 

بعد از دریافت فایل مربوطه موارد زیر را انجام دهند.

ترسیم پلان ستون گذاری

ترسیم پلان تیر ریزی

ترسیم نمای ساختمان در صورتی ساختمان پنج طبقه بر روی پارکینگ باشد.

تمای نقشه ها با مداد یا اتود ترسیم گردد.

مقیاس تمامی نقشه ها 1/100 باشد.

تمامی نقشه ها بر روی کاغذ A3 ترسیم گردد.

 


(دریافت فایل - Download )
معرفی نامه دانشجویی در آموزشکده سما برادران برای مراجعه به ادارات و سازمانها
تعداد دریافت: 955

معرفی نامه برای دانشجویان رشته نقشه کشی معماری در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد برادران برای دروس روستا و ...

 

بعد از تکمیل فرم مربوطه و تایید مدرس و مدیر گروه به جناب آقای مهندس رومزی در واحد آموزش جهت صدور معرفی نامه مراجعه نمایید.


(دریافت فایل - Download )
معرفی نامه دانشجویی در آموزشکده سما خواهران برای مراجعه به ادارات و سازمانها
تعداد دریافت: 892

معرفی نامه برای دانشجویان رشته نقشه کشی معماری در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد خواهران برای دروس روستا و ...

 

بعد از تکمیل فرم مربوطه و تایید مدرس و مدیر گروه به سرکار خانم مهندس منتظر در واحد آموزش جهت صدور معرفی نامه مراجعه نمایید.


(دریافت فایل - Download )
فرم خام برای پاسخ به تمرینها و سئوالات درسی
تعداد دریافت: 1259

دانشجویان برای پاسخ به تمرینها و سئوالات درسهای ارائه شده توسط آقای مهندس مهدی نیکو در طول ترم از نمونه فرم زیر استفاده نمایند.


(دریافت فایل - Download )
نمونه فرم توصیه نامه داوطلبان آزمون دکتری برای مصاحبه (فرم شماره یک)
تعداد دریافت: 1401

همواره برای داوطلبینی که به مصاحبه دکتری دعوت می شوند یکی از مواردی که دارای اهمیت می باشد داشتن توصیه نامه علمی از اساتید دانشگاه می باشد ، نمونه ای از این توصیه نامه را می توانید در قسمت دریافت فایل دانلود نمایید.

 


(دریافت فایل - Download )
نمونه فرم توصیه نامه داوطلبان آزمون دکتری برای مصاحبه (فرم شماره دو)
تعداد دریافت: 1115

همواره برای داوطلبینی که به مصاحبه دکتری دعوت می شوند یکی از مواردی که دارای اهمیت می باشد داشتن توصیه نامه علمی از اساتید دانشگاه می باشد ، نمونه ای از این توصیه نامه را می توانید در قسمت دریافت فایل دانلود نمایید.


(دریافت فایل - Download )

تمامی حقوق این سایت متعلق به مهدی نیکو می باشد.
طراحی توسط شرکت فن آوران جهان نما